Gratis verzending vanaf €50 (Nederland)
7 dagen per week bereikbaar
Bestel tot 23:59 = morgen in huis (NL, Ma t/m Do)
0
Gratis verzending vanaf €50 (Nederland)
7 dagen per week bereikbaar
Bestel tot 23:59 = morgen in huis (NL, Ma t/m Do)

Door Willy van Knippenberg, 12 mei 2020

E-sigaret lijkt minder schadelijk dan een tabakssigaret.

Het Trimbos Instituut heeft de risico’s van het gebruik van e-sigaretten in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie is dat een definitieve uitspraak over schadelijkheid van de e-sigaret pas over tientallen jaren mogelijk is.

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van voortijdige sterfte in Nederland. Jaarlijks sterven in ons land ongeveer 20 duizend mensen aan de gevolgen van roken. Toch rookte in 2018 22,4% van de Nederlandse volwassenen. De schade van roken wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het vrijkomen van giftige en kankerverwekkende stoffen bij de verbranding van tabak. De nicotine in tabak onderhoudt de verslaving, maar kan ook een negatief effect hebben op onder andere hart en bloedvaten, luchtwegen, nierfunctie en voortplantingsorganen.

In 2003 werd in China de e-sigaret ontwikkeld: een elektronisch apparaat, aanvankelijk met de look and feel van een conventionele sigaret, dat nicotine kan afleveren zonder de schadelijke verbranding van tabak. Er is inmiddels een grote variëteit aan modellen en het aantal aanbieders van e-sigaretten neemt nog steeds toe. In Nederland zijn e-sigaretten onder andere te koop via speciale e-sigaret winkels, op internet, in kiosken en in tabaksspeciaalzaken.

Meningen over de e-sigaret verschillen

Gezondheidszorgexperts zijn overwegend eensgezind over het belang van tabaksontmoedigingsbeleid, maar over de rol van de e-sigaret verschillen de meningen. Volgens voorstanders is een e-sigaret een gezonder alternatief voor de tabakssigaret en kan het dienen als een hulpmiddel bij het stoppen met roken. E-sigaretten zouden daarom vrij verkrijgbaar moeten zijn als substituut voor de tabakssigaret. Tegenstanders zien de e-sigaret als opmaat naar het roken van tabakssigaretten, vrezen dat de e-sigaret het roken van tabak normaliseert en dat het tabaksontmoedigingsbeleid erdoor wordt ondermijnd. Bovendien maken ze zich zorgen om de rol van de tabaksindustrie in de e-sigarettenmarkt. De e-sigaret zou daarom streng gereguleerd of verboden moeten worden.

Hoe schadelijk is de e-sigaret?

Verschillen in onderzoeksmethoden, doelstelling, kenmerken van de geteste producten en het gedrag van gebruikers zijn factoren die eraan bijdragen dat wetenschappers uiteenlopende resultaten vinden in het onderzoek naar de mate van schadelijkheid van e-sigaretten.

Als rokers volledig overstappen op e-sigaretten worden zij in mindere mate blootgesteld aan schadelijke stoffen, afgezien van nicotine en verschillende metalen, wat kan zorgen voor minder negatieve gezondheidseffecten.

Naaste de vele nadelen die het roken met zich mee brengt, laat het rapport ook zien dat er voordelen zijn bij het gebruik van een e-sigaret. 

  • volledig overstappen van tabakssigaretten naar e-sigaretten de blootstelling van gebruikers aan verschillende giftige en kankerverwekkende stoffen in de rook van tabakssigaretten vermindert.
  • volledig overstappen van regelmatig gebruik van tabakssigaretten naar e-sigaretten leidt tot minder nadelige gezondheidsuitkomsten op de korte termijn.
  • bij volwassen rokers met astma die volledig of gedeeltelijk overstappen op e-sigaretten de longfunctie verbetert en ademhalingsproblemen verminderen.
  • bij volwassen rokers met chronische obstructieve longziekte (COPD) die volledig of gedeeltelijk op e-sigaretten overstappen de exacerbaties (toename van ziektesymptomen) van COPD verminderen.
  • bij rokers het overschakelen op e-sigaretten tandvleesontsteking kan verbeteren.

Er is geen bewijs beschikbaar over de vraag of

  • het gebruik van e-sigaretten al dan niet is geassocieerd met klinische cardiovasculaire uitkomsten (coronaire hartziekte, beroerte en perifere vaatziekte) en subklinische atherosclerose (dikte van de halsslagader intima-media en verkalking van de kransslagader).
  • gebruik van e-sigaretten is geassocieerd met een toename in kanker bij mensen (zowel wanneer e-sigaret gebruikers vergeleken worden met tabakssigaret gebruikers als wanneer e-sigaret gebruikers vergeleken worden met niet-rokers).
  • e-sigaretten al dan niet ademhalingsziekten bij mensen veroorzaken.
  • e-sigaretten de zwangerschapsuitkomsten beïnvloeden.
  • langdurig gebruik van e-sigaretten onder rokers (dual use) de kans op sterfte en ziekte verandert in vergelijking met het roken van alleen tabakssigaretten. (Om epidemiologisch te bewijzen of e-sigaretgebruik wel of niet bovenstaande ziekten bij de mens kan veroorzaken is een langere periode van blootstelling nodig en daarvoor is de e-sigaret nog niet lang genoeg op de markt.)

Slotconclusie over schadelijkheid voor het individu

Op basis van de beschikbare literatuur concludeert een meerderheid van de onderzoeksrapporten en gezondheidsinstituten dat het gebruik van alleen e-sigaretten waarschijnlijk minder schadelijk is dan het gebruik van alleen tabakssigaretten.

Bron: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/risico-s-gebruik-e-sigaret-in-kaart-gebracht