Gratis verzending vanaf €50 (Nederland)
7 dagen per week bereikbaar
Snelle Levering
WhatsApp
0
0
Gratis verzending vanaf €50 (Nederland)
7 dagen per week bereikbaar
Snelle Levering

Door Novus Fumus, 15 maart 2023

Een rookvrije generatie in Nederland is een ambitieus maar haalbaar doel.

Roken is al tientallen jaren een groot gezondheidsprobleem in Nederland en de rest van de wereld. Tabaksgebruik is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten en sterfte, waaronder longkanker, hartziekten, beroerte en COPD. Elk jaar sterven er duizenden mensen in Nederland aan de gevolgen van roken, en de kosten voor de gezondheidszorg zijn enorm. Een rookvrije generatie in Nederland kan bijdragen aan het verminderen van deze problemen en het verbeteren van de algehele gezondheid en kwaliteit van leven.

Een rookvrije generatie betekent dat kinderen die nu worden geboren, opgroeien zonder dat ze ooit in aanraking zijn gekomen met roken of meeroken. Dit betekent dat er geen sigaretten, tabak of e-sigaretten worden verkocht of gebruikt in de buurt van kinderen. Dit kan worden bereikt door het invoeren van effectieve maatregelen om tabaksgebruik te ontmoedigen en te verminderen, zoals hogere accijnzen op tabaksproducten, het beperken van tabaksreclame en -marketing en het verplichten van rookvrije omgevingen, zoals scholen en sportclubs.

Het is belangrijk om te erkennen dat de strijd tegen roken in Nederland al lang aan de gang is en er al veel vooruitgang is geboekt. In 2008 werd het rookverbod in de horeca ingevoerd, en sindsdien zijn er verschillende wetten en regels gekomen om het roken te ontmoedigen. Bijvoorbeeld het verbod op tabaksreclame en -promotie en de verplichte neutrale verpakking van sigaretten. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een daling van het aantal rokers in Nederland.

Er zijn echter nog steeds uitdagingen om een ​​rookvrije generatie te bereiken. Het aantal jongeren dat begint met roken is nog steeds te hoog en er is nog steeds te veel rookoverlast in de openbare ruimte. Daarnaast is het gebruik van e-sigaretten, vooral onder jongeren, de afgelopen jaren sterk gestegen en is het nog onduidelijk wat de gezondheidsrisico's op lange termijn zijn.

Om een ​​rookvrije generatie te bereiken, moeten we blijven investeren in tabaksontmoediging. Dit kan door meer geld te besteden aan voorlichting en campagnes, het verhogen van de accijnzen op tabaksproducten en het strenger handhaven van bestaande regels en wetten. Daarnaast kunnen we meer investeren in het onderzoek naar de gezondheidseffecten van e-sigaretten en andere nieuwe vormen van tabaksgebruik.

Als we erin slagen om een ​​rookvrije generatie te bereiken, zal dit aanzienlijke voordelen hebben voor de gezondheid van toekomstige generaties en zal het de kosten van de gezondheidszorg verminderen. Het zal ook bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving. Om dit te bereiken, is een samenwerking tussen de overheid, de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving waarin roken niet langer de norm is.

Een van de belangrijkste pijlers van het bereiken van een rookvrije generatie is het beschermen van kinderen tegen tabaksrook en het voorkomen van het beginnen met roken. Dit kan worden bereikt door rookvrije omgevingen te creëren, zoals scholen, sportclubs en speeltuinen, waar kinderen kunnen spelen en sporten zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook. Ook het verbieden van de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de 18 jaar kan bijdragen aan het verminderen van het aantal jongeren dat begint met roken.

Daarnaast is het belangrijk om rokers te helpen bij het stoppen met roken. Dit kan door middel van effectieve stoppen-met-roken-programma's en -medicatie, maar ook door het bieden van een rookvrije omgeving en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het bieden van rookvrije werkplekken en het aanbieden van stoppen-met-roken-programma's aan werknemers.

Het bedrijfsleven kan ook bijdragen aan het bereiken van een rookvrije generatie. Bijvoorbeeld door het stoppen met het produceren en verkopen van tabaksproducten of het ondersteunen van initiatieven om tabaksgebruik te ontmoedigen. Daarnaast kunnen bedrijven een rol spelen bij het stimuleren van een gezonde levensstijl en het bieden van een gezonde werkomgeving.

Kortom, een rookvrije generatie in Nederland is een ambitieus maar haalbaar doel. Door samen te werken en te blijven investeren in tabaksontmoediging kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving waarin roken niet langer de norm is. Dit zal bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen en een duurzamere samenleving.